تبلیغات
ツ♥کلوپ وحشتツ - متن و ترجمه آهنگ monster از Skillet + لینک دانلود
نتیجه تصویری برای ‪skillet monster‬‏


The secret side of me
سمت پنهان من
I never let you see 
هیچوقت نمیزارم ببینیش
I keep it caged but I can't control it
من تو قفس نگهش داشتم ولی نمیتونم کنترلش کنم
So stay away from me
پس از من دور بمون
the beast is ugly
این حیوون وحشی زشته
I feel the rage and I just can't hold it
من خشمو احساس میکنم و نمیتونم تحملش کنم
It's scratching on the walls, in the closet, in the halls
رو دیوار ها خراش میندازه تو پستو ها و سرسرا ها
It comes awake and I can't control it
این بیدار میشه و من نمیتونم کنترلش کنم
Hiding under the bed, in my body, in my head
قایم شدن زیر تخت، تو بدنم تو سرم
Why won't somebody come and save me from this
چرا هیچکس نمیاد تا منو از دست این نجات بده
?make it end
و به این پایان بده؟
!I feel it deep within
من اینو تو عمق وجودم احساس میکنم!
!it's just beneath the skin
این دقیقا زیر پوستمه!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I hate what I've become
از چیزی که بهش تبدیل شدم متنفرم!
!the nightmare's just begun
تازه کابوسا شروع شده!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام!
...I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام...
My secret side I keep hid
سمت سری که مخفی نگهش میدارم
under lock and key
زیر قفل و کلید
I keep it caged but I can't control it
تو قفس نگهش داشتم ولی نمیتونم کنترلش کنم
Cause if I let him out
چون اگه بزارم بیاد بیرون
he'll tear me up, break me down
اون پاره پارم میکنه تا بمیرم
Why won't somebody come and save me from this
چرا هیچکس نمیاد منو از دست این نجات بده
?make it end
و به این پایان بده؟
!I feel it deep within
من اینو تو عمق وجودم احساس میکنم!
!it's just beneath the skin
این دقیقا زیر پوستمه!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I hate what I've become
از چیزی که بهش تبدیل شدم متنفرم!
!the nightmare's just begun
کابوس ها تازه شروع شده!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I feel it deep within
من اینو تو عمق وجودم احساس میکنم!
!it's just beneath the skin
این دقیقا زیر پوستمه!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام!
...I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام...
It's hiding in the dark
این تو تاریکی قایم شده
it's teeth are razor sharp
با دندونای تیز مثل تیغ
There's no escape for me
هیچ راه فراری برای من نیست
it wants my soul, it wantmy heart
این روح منو میخواد قلبمو میخواد
No one can hear me scream
هیچکس نمیتونه فریادمو بشنوه
maybe it's just a dream
شاید این فقط یه خوابه
Maybe it's inside of me
شاید این تو وجودمه
!stop this monster
بس کن هیولا
!I feel it deep within
من اینو تو عمق وجودم احساس میکنم!
!it's just beneath the skin
این دقیقا زیر پوستمه!
I must confess that
باید اعتراف کنم
!!!!!!!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I hate what I've become
از چیزی که بهش تبدیل شدم متنفرم!
!the nightmare's just begun
کابوس ها تازه شروع شده!
I must confess that 
باید اعتراف کنم
!I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
!I feel it deep within
من اینو تو عمق وجودم احساس میکنم!
!it's just beneath the skin
این دقیقا زیر پوستمه!
I must confess that 
باید اعتراف کنم
I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
I've gotta lose control
باید کنترلمو از دست داده باشم!
he something radical
اون یه چیز افراطیه
I must confess that
باید اعتراف کنم
I feel like a monster
احساس میکنم یه هیولام!
I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام!
I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام!
I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام!
...!I, I feel like a monster
من احساس میکنم یه هیولام...

تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 03:22 ب.ظ | نویسنده : J.L | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.